Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Beste heer/mevrouw,

Sinds 1 juli 2014 huren mijn vriendin en ik een particuliere huurwoning. Het betreft een bepaalde tijd contract. Deze loopt nog tot juni 2015.

Door het gepush en het verkoop praatje van de bemiddelaar zijn wij akkoord gegaan met het contract.

De bemiddelaar die alles voor ons toendertijd geregeld heeft, is plotseling verdwenen en de verhuurder wist te melden dat zij oppeens niet meer met haar samenwerkte.

Aangezien wij moeite hebben om de huur te betalen en niet in de schulden willen komen, hebben wij gevraagd of wij het contract tussentijds mochten opzeggen. Dit mocht niet van de verhuurder.

Onze vraag is of er een mogelijkheid is om onder het contract uit te kunnen komen. Wij zijn beide 20 jaar en waren niet op de hoogte van de eventuele addertjes onder het gras. Ook de gemaakte afspraken zijn na meerdere keren contact opgenomen te hebben niet nagekomen.

Deze afspraken waren dat eind september de lekkage verholpen zou zijn en dat wij een nieuwe vaatwasser zouden hebben. Hier hebben wij tot op heden nog niks over ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Hierbij heb ik meer informatie van u nodig zoals uw huurcontract.

Beoordeel dit antwoord:

Als de huurovereenkomst een minimumtermijn bevat bent u daaraan gebonden. Dat de bemiddelaar is verdwenen enzovoort is niet relevant.

De enige optie is om verhuurder een zogenaamde gebrekenbrief te (laten) sturen (per aangetekende post) waarin hij gesommeerd om de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.

U kunt daarbij tevens aankondigen anders zelf een en ander te (laten) herstellen en de kosten daarvan aan verhuurder in rekening te brengen (en zo nodig verrekenen met de huur), en/of dat u anders een bepaald percentage van de huur in zult houden tot het moment dat het alsnog deugdelijk is hersteld. Wat een redelijk percentage is in dit geval, hangt af van de ernst van de situatie. Als de gebreken ernstig genoeg zijn kunt u zelfs overgegaan tot ontbinding van de huurovereenkomst.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/onderhoud-huurwoning : Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van bijv. een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de verhuurder.

Er is ook recht op een vergoeding van geleden en nog te lijden schade en evenredige huurvermindering. De wet bepaalt dit in de artikelen 7:207 en 7:208 BW:
7:207 lid 1. De huurder kan in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een daaraan evenredige vermindering van de huurprijs vorderen van de dag waarop hij van het gebrek behoorlijk heeft kennis gegeven aan de verhuurder of waarop het gebrek reeds in voldoende mate bekend was om tot maatregelen over te gaan, tot die waarop het gebrek is verholpen.
7:208. Onverminderd de gevolgen van niet-nakoming van de verplichting van artikel 206 is de verhuurder tot vergoeding van de door een gebrek veroorzaakte schade verplicht, indien het gebrek na het aangaan van de huurovereenkomst is ontstaan en aan hem is toe te rekenen, alsmede indien het gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst aanwezig was en de verhuurder het toen kende of had behoren te kennen, of toen aan de huurder heeft te kennen gegeven dat de zaak het gebrek niet had.

Neem gerust even vrijblijvend contact met me op voor overleg. Huurrecht is al ruim 15 jaar mijn specialisatie.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag