Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Beste heer, mevrouw,

Ik heb een vraag. Als een erfgenaam een nalatenschap beneficiair wil aanvaarden is dit dan ook verplicht de andere kinderen die erfgenaam zijn? Of kunnen zij een andere keuze maken?

Wat zijn de gevolgen als een van de kinderen een schuld heeft aan de overledene en de anderen niet? Kunnen zij dan dwingen dat die schuld wordt terugbetaald aan de nalatenschap?

Groetjes,

Als een van de kinderen beneficiair wil aanvaarden mag dat. De andere kinderen kunnen een andere keuze maken. Die andere keuze kan zijn: zuiver aanvaarden of verwerpen. Als een van de kinderen beneficiair aanvaardt, dan moet de nalatenschap door alle erfgenamen gezamenlijk vereffend worden (vereffenen = kijken wat er is aan bezittingen en schulden, de schuldeisers betalen, daarna kan het restant verdeeld worden), ook al hebben de anderen niet beneficiair aanvaardt. Iets ingewikkelder maar niet heel lastig.
Voor u een beslissing neemt over aanvaarden, beneficiair of zuiver dan wel verwerpen (of alvast de nalatenschap gaat verdelen), bespreek dat zsm met iemand die er verstand van heeft.

Als een van de kinderen nog een schuld had aan de erflater en dus nu aan de nalatenschap dan moet dat normaliter worden terugbetaald of eventueel verrekend met zijn/haar erfdeel. Dat kan ook afgedwongen worden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag