Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


ben bezig met de aanvraag van een dakkapel voor de tweede keer de tekening aangepast naar aanleiding dat de gemeente de vorige te kolosaal vond nu voldoe ik aan de normen van de maat voering hebben ze weer iets aan te merken over de in deling van de dakkapel betreft ramen en tussen stukken die de binnen muren verbergen. heb gisteren al een rekening gekregen van de gemeente voor de omgevings vergunning maar nog geen vergunning wat moet ik nu het beste doen??? m,v,g

De rekening is ongetwijfeld voor legeskosten .Die moet u betalen ongeacht de vraag of u al dan niet een vergunning krijgt. Als de gemeente de aanvraag weer niet goed keurt dan kunt u de tekening aanpassen of u kunt bezwaar maken tegen het niet verlenen van een vergunning. Bent u overigens al bij de gemeente geweest Vaak helpt het als u eens een afspraak maakt en gaat praten met de betreffende ambtenaar.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

we hebben al een afspraak gehad en de mondelinge afspraken die toen gemaakt zijn naar gekomen dus een nieuwe tekening naar wens van de gemeente . met alle aanpassingen die we toen zijn overeengekomen en ons helemaal aan de veranderingen die de gemeente ons heeft door gegeven gehouden ,maar nu hebben ze het er over dat er in het midden geen raam mag komen met aan beide zijde verticale elementen die de binnen muren verbergen om dat dit te kolosaal zal ogen dit heb ik tijdens het gesprek nog specifiek gevraagd of het geen probleem was als het gehele middenstuk gelijk zou blijven als met de eerste tekening en dat was geen probleem .en nu zeggen ze bij deze tweede tekening dat het middelste raam helemaal dicht moet omdat het anders niet bij het beeld past van twee kleine dakkappel terwijl het gehele dakkapel een geheel is, dat is niet wat wij tijdens dat gesprek afgesproken hadden .wat kan ik nu het beste doen want ik heb het idee dat ze het liever niet hebben dat wij een dakkappel plaatsen en het liefs alleen de leges kosten willen innen.en ook totaal niet naar onze wensen kijken maar alleen maar naar hun wensen. m,v,g


Kijk eens in uw buurt, liefst zo dicht mogelijk bij uw woning, of er een dakkapel staat of liefst meerdere die er uit zien zoals u uw dakkapel wilt hebben. Wijs dan de gemeente op die dakkapellen. Als de gemeente blijft bij haar opvatting dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

dit hebben wij tijdens het gesprek ook voor gelegd met foto's uit de buurt maar daarop zeiden zij dat dat totaal andere woningen waren en dat dat niets met betrekking tot onze woning te maken had ??? ik vind dit heel vreemd want de woningen waarvan ik de foto's genomen heb hebben allemaal het dakkapel aan de voorkant zitten. maar denk dat ik niks anders kan doen doen dan bezwaar aantekenen . hoe kan ik dit het beste doen ??? m,v,g,


U dient binnen 6 weken na het besluit (weigering van een vergunning is een besluit) een bezwaarschrift in te dienen. In dat bezwaarschrift is het verstandig op te nemen:

- uw eigen naam en adres
- aan wie u het bezwaarschrift richt (wie heeft de vergunning geweigerd?)
- waar het bezwaarschrift op slaat (de details en kenmerken van de vergunningweigering)
- de gronden van bezwaar
- het verzoek de vergunning alsnog te verlenen
- ondertekening
- eventuele bijlages (zoals foto's van de buurt).


Succes! En mocht u vragen hebben, dan kunt u die altijd gerust stellen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag