Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Auteursrechten en naamvermelding

Sinds kort heb ik mijn eigen portfolio website en ben nu druk bezig met de auteursrechtelijke voorwaarde.
Als voorbeeld wordt het volgende vermeld: ''Alle illustraties, foto’s en teksten op deze pagina en op social media pagina’s zijn eigendom van XX. ''

Ben ik verplicht mijn naam te gebruiken zoals XX doet om het auteursrecht rechtsgeldig te laten zijn? Of mag ik hiervoor in de plaats ook de naam van mijn website vermelden?

Bij voorbaat dank!

Auteursrecht ontstaat zonder dat u iets aanvraagt of registreert. Als u de foto's of andere werken zelf gemaakt heeft, hebt u in de meeste gevallen het auteursrecht. U bent niet verplicht een naam te vermelden. Het gaat er om dat u bij een eventuele inbreuk kunt aantonen dat u de maker/houder van het auteursrecht bent.

In principe hoeft u dus niet eens een melding op de site te maken. Iedereen wordt geacht de wet te kennen en daar valt het auteursrecht ook onder.

Uit het oogpunt van duidelijkheid en veiligheid wordt in de praktijk vaak wel ergens op de site melding gemaakt van copyright/auteursrecht, maar dit is dus niet per se nodig.

Als u volledigheidshalve een melding wilt maken kunt u dus volstaan met de naam van de website.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag