Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Al ruim 15 jaar heb ik een strook gemeentegrond langs mijn huis in gebruik genomen en nu wil de gemeente deze grond terug. Wat zijn mijn rechten om deze te behouden?

Voor het behouden van de strook gemeentegrond is het van belang of u de grond in bezit heeft genomen. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de feitelijke situatie. Meestal wordt hierbij gekeken naar zogeheten bezitsdaden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u de grond van de gemeente bij uw eigen grond heeft getrokken door daar een hek omheen te plaatsen. Als u enkel het onderhoud van de grond verricht of deze heeft beplant dan is er in de meeste gevallen geen sprake van bezit. Kortom, uit uw handelingen dient te blijken of u zich naar buiten toe gedraagt als zijnde de eigenaar van de grond.

Als we uitgaan van de situatie dat u bezitter bent van de grond dan is het van belang of u dit ter goeder trouw doet of niet. In het geval dat u grond van de gemeente bezit heeft genomen is er meestal geen sprake van bezit te goede trouw. Immers, indien u weet of had behoren te weten dat de grond niet uw eigendom is dan bent u niet te goeder trouw. Door raadpleging van het kadaster kunt u bijvoorbeeld het eigendom van de grond achterhalen. Als u de grond niet te goeder trouw bezit geldt een verjaringstermijn van 20 jaar en kan de gemeente in dit geval de strook terugvorderen. Hierbij kan het nog van belang zijn dat het bezit van de groenstrook voordat u er kwam wonen ook al in bezit werd genomen door een vorige eigenaar. In dat geval mogen de betreffende jaren bij uw huidige 15 jaren worden opgeteld. Daarnaast dient u te bewijzen dat sprake is van de verjaring. Zie art. 3:105 jo 3:306 Burgerlijk Wetboek.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag