Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Aanpassing van arbeidsvoorwaarden

Het bedrijf A waarvoor ik werkte is per 10 april 2019 over genomen door bedrijf B. Hierna zijn aantal aanpassing door om een deel van de arbeidsvoorwaarden de harmoniseren.

Nu willen de oude contract / nog een aantal arbeidsvoorwaarden aanpassen. Kan ik hier iets tegen inbrengen want ik vind het namelijk een verslechtering van mijn positie als werknemer.

onderdeel bedrijf B. bedrijf A
overwerk in salaris tenzij ander overeengekomen. uitbetalen of tijd voor tijd
doorbetaling bij ziekte. 3 maanden 100% 90,80,70 52 weken aanvulling op 70%
relatiebeding. jaar geen
concurrentiebeding. jaar geen
geheimhouding incl. incl.
boetebeding 5000/500 geen
opzegtermijn 1mnd wettelijk 1 mnd

Als ik de informatie goed begrijp zou u in een veel nadeliger positie terechtkomen. Ineens een relatie-, concurrentie- en boetebeding. Minder doorbetaling en geen uitbetaling overwerk.

In de meeste gevallen is toestemming van de werknemer nodig en kan wijziging dus niet zonder uw akkoord plaatsvinden (mogelijkheid 1).

Dit kan anders zijn als het gaat om een redelijke wijziging, waarvan verwacht mag worden dat een werknemer daarmee akkoord gaat (mogelijkheid 2). Of als er een mogelijkheid van wijziging door de werkgever in de overeenkomst staat (mogelijkheid 3). In dat laatste geval moet er wel sprake zijn van een zwaarwegend belang voor de werkgever.

Op basis van de huidige informatie zie ik (nog) geen duidelijk belang van de werkgever.
Als u niet akkoord gaat kan de werkgever de voorwaarden dus niet zomaar wijzigen.

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen als u nog vragen heeft of juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag