Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


1. Voor het bedrijf waar ik destijds werkzaam was heb ik in de negentiger jaren een logo ontworpen dat tot op heden in alle vier de vestigingen van het bedrijf in vele verschillende uitingen (drukwerk, verpakkingen, websites, borden, op voertuigen) wordt gebruikt.
2. Ik was in dit bedrijf werkzaam als technicus en het maken van logo’s behoorde niet tot mijn werkzaamheden. Ik deed dit als nevenwerkzaamheid vanuit een eenmansbedrijf.
3. Gedurende de tijd dat ik werkzaam was voor het bedrijf heb ik stilzwijgend toestemming verleend voor het gebruik en zijn er nooit mondeling of schriftelijk afspraken gemaakt over het gebruik van het logo.
4. Sinds 1 januari 2012 ben ik niet meer werkzaam bij het bedrijf en heb ik gemeld dat het auteursrecht van het logo bij mij ligt en de toestemming voor het gebruik in te trekken en een afspraak te maken over een eenmalige of jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van het logo.
5. Het bedrijf weigert een vergoeding te betalen op basis van het onderscheid in gebruiksrecht en auteursrecht en stelt dat zij het gebruiksrecht na zo’n lange periode heeft verworven en dat dat niet eenzijdig kan worden opgezegd omdat er destijds geen afspraken zijn gemaakt.
6. Is mijn claim terecht en zo ja, hoe te handelen?

Uw claim lijkt mij op het eerste oog terecht. U kunt uw voormalig werkgever aanschrijven en sommeren dat men het gebruik van het door u ontworpen logo onmiddellijk dient te staken en dat u anders overweegt een procedure te starten. Ik adviseer tevens aan te bieden dat men een licentie kan krijgen voor het gebruik van het logo, waarbij het bedrag van de licentie dan door u zal moeten worden bedacht.

Is het verstandig om daadwerkelijk te gaan procederen? Dat hangt af van de vraag of ook bij nadere bestudering blijkt dat uw claim 'hard' is. Het punt in zaken over intellectuele eigendomsrechten is namelijk dat de winnaar (of het nu de eiser is of de gedaagde) aanspraak kan maken op volledige vergoeding van gemaakte proceskosten. Dat kan in de tienduizenden euro's lopen. Ik adviseer u dus om, als u daadwerkelijk overweegt een procedure te starten, nog eens heel kritisch naar uw vordering te laten kijken door een advocaat die gespecialiseerd is op dit gebied (een kantoorgenoot van mij zou u hierbij kunnen assisteren).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag