Zakelijk, Arbeid, Schade


Verbod op nevenwerkzaamheden

In veel arbeidsovereenkomsten staat nu dat het verboden is om nevenwerkzaamheden of nevenactiviteiten te verrichten. Vanaf 1 augustus 2022 is zo'n verbod niet meer toegestaan.
Per 1 augustus 2022 gaat er een wet in werking, waarin een aantal zaken anders moeten worden geregeld in een arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor een verbod op nevenwerkzaamheden of nevenactiviteiten. Je mag als werkgever niet meer in je arbeidsovereenkomsten opnemen dat een werknemer geen nevenwerkzaamheden mag uitvoeren. Je bent nu verplicht om nevenwerkzaamheden als werkgever toe te staan, tenzij die werkzaamheden er voor kunnen zorgen dat de bedrijfsgeheimen in gevaar komen, de integriteit van overheidsdiensten in gevaar komt, of dit een belangenconflict op zal leveren. Je werkgever moet een dergelijk bezwaar heel helder kunnen toelichten en als dit niet goed of onvoldoende wordt gedaan, dan vervalt het verbod op nevenwerkzaamheden.
Wat wel goed is om te weten is dat een artikel in je huidige arbeidsovereenkomst waarin een verbod op nevenwerkzaamheden is afgesproken op 1 augustus 2022 ook komt te vervallen. Als je werkgever dit niet aanpast in je overeenkomst, dan kan er door je werkgever hoe dan ook geen beroep op worden gedaan en ben je als werknemer dus vrij om nevenwerkzaamheden uit te voeren. Bij twijfel is het altijd zinvol om een jurist te raadplegen.

Jurist

Arbeidsrecht en Arbeid en onderwijs