Familie, Scheiden, Alimentatie


Aftrekbaarheid partneralimentatie vanaf 2020

Volgens het belastingplan wordt vanaf 2020 de belastingaftrek van partneralimentatie verminderd. Nu is de betaalde partneralimentatie aftrekbaar op het belastbaar inkomen tegen een percentage van maximaal 52%. Deze aftrek wordt geleidelijk afgebouwd naar een percentage van 37% in 2023.
Als u een belastbaar inkomen heeft van meer dan € 68.500 per jaar, heeft de beperking van de belastingaftrek van partneralimentatie in de komende jaren substantieel minder belastingvoordeel tot gevolg.

Het afbouwschema van de aftrekbaarheid voor de komende jaren verloopt als volgt.
2019: 52% aftrek
2020: 46% aftrek
2021 43% aftrek
2022 40% aftrek
2023 37% aftrek.
Vooral effect voor inkomen van meer dan € 68.500
De lagere en middeninkomens krijgen uiteindelijk ook 37% aftrek, maar zij ervaren geen achteruitgang omdat voor hen de partneralimentatie nu al aftrekbaar is in de belastingschijf van 37%.

Voor de hogere inkomens van meer dan € 68.500 geldt echter een substantieel verschil. Bij een partneralimentatie van bijvoorbeeld € 1.000 bruto per maand resteert bij een aftrek van 52% een netto maandlast van circa € 480. Wanneer het percentage van de aftrekbaarheid daalt van 52% naar 37% wordt deze netto maandlast € 630.

Hoe verder?
Deze nieuwe regels kunnen aanleiding zijn om uw partneralimentatie opnieuw te laten berekenen. Houdt er dan rekening mee dat wijziging van partneralimentatie kan doorwerken in de hoogte van eventuele toeslagen zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Als u nu uit elkaar gaat is het belangrijk om in het echtscheidingsconvenant te vermelden dat de hoogte van de partneralimentatie opnieuw zal worden berekend als de verminderde aftrek inderdaad doorgaat.

Wilma Richters

Jurist, Oss

Alimentatieberekeningen, Echtscheidingsmedation en Advisering echtscheiding

Wilma Richters